MARJANNE KUIPERS // GRAPHIC DESIGN

Dossier Leegstand // Installatie

Op dit moment is er veel leegstand in Nederland. Dit geldt voornamelijk voor kantoren. In sommige steden staat zelfs 27% van de kantoren leeg. In reactie op deze leegstand heb ik een programma gemaakt (in samenwerking met Thomas Boland) waarin logo’s van gemeenten worden gedeconstrueerd na mate van de aanwezige leegstand in de betreffende gemeente. Hoe hoger het percentage leegstand, hoe minder je van het logo (de identiteit van de gemeente) ziet.

De 10 gemeenten met de meeste leegstand heb ik brieven gestuurd waarin ik het gedeconstrueerde logo laat zien en waarin ik aankaart dat zij als gemeente iets moeten ondernemen om de leegstand te reduceren. Van alle gemeenten heb ik brieven terug gekregen, sommige geïrriteerd, anderen vol begrip. Alle brieven en de nieuwe identiteiten van de gemeenten zijn opgeslagen in het Dossier Leegstand.’

Afb. 1: Het dossier met alle gemeente mappen.
Afb. 2-4: De 'Leegstand application' waarin de logo's naar percentage worden gedeconstrueerd.
Afb. 5-11: De inhoud van de gemeente mappen, nieuw briefpapier en brieven.
Afb. 12-14: Briefwisseling met burgemeester Jorritsma van Almere.

Built with Berta.me