MARJANNE KUIPERS // GRAPHIC DESIGN

Pamflet // Pamflet

Volgens Dick Raaijmakers hebben gebruiks-
aanwijzingen (manuals) verschillende manieren
van het uitleg over hoe een aparaat werkt. Gebruiksaanwijzingen voor vakkundige en onvakkundige mensen.
Als je voor het eerst een installatie moet
opbouwen staat er gedetailleerd, stap voor stap beschreven hoe je te werk moet gaan. Met veel minder woorden en minder vormgeving kan een vakkundige de installatie opbouwen.

De pamflet laat de verschillen zien in deze twee gebruiksaanwijzingen aan de hand van de tekst
uit paragraaf 11 van Het destructieve karakter.

Built with Berta.me